Які довіреності приймає банк від ФОП та ЮО?

Запитання

Які довіреності можна надавати по ФОП? Які довіреності можна надатвати по ЮО? Що повинно бути прописано в довіреності? Як надавати в банк довіреності? Як оформити довіреність банку? З якими довіреностями працює банк?

Умова

Довіреності, що надаються до банку, можуть буть засвідчені нотаріально (для ЮО та ФОП), оформлені в банку (для ФОП), оформлені в компанії (для ЮО) або через клієнт-банк (окремі довіреності під касові операції для ЮО/ФОП та електронна довіреність на розпорядження рахунками ФОП).

Обов’язкові реквізити в нотаріальній довіреності:

      ▪  Строк довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає свою дію до відкликання.
      ▪  Місце і дата укладення довіреності. Довіреність без дати укладення є недійсною.
      ▪  Прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування — для юридичних осіб), місце проживання (місцезнаходження — для юридичних осіб) представника і довірителя (в необхідних випадках і посади, які вони займають).
      ▪  В довіреностях щодо розпорядження майном вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків довірителя (податковий номер).
      ▪  В довіреності повинні бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчиняти представник.

Виправлення в тексті нотаріально посвідченої довіреності можливі при технічних помилках в документі (описка, друкарська або граматична помилка), що не змінюють зміст документа та не впливають на права осіб, зазначених в документі. Нотаріус має право вносити виправлення таким чином, щоб можна було прочитати помилково написане, закреслене та виправлене. Виправлення технічної помилки засвідчується нотаріусом, що вчиняв нотаріальну дію: посвідчувальним написом, датою, підписом та печаткою. 

Виправлення, дописки в текст довіреності, підписаної з боку клієнта і банку (внутрішньобанківської довіреності), не дозволяються.

Довіреності, видані в АР Крим та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської обл. після 19.02.2014р., є недійсними.

Відповідь

Довіреності по ФОП Довіреності по ЮО
Для ФОП можуть використовуватися нотаріальні або внутрішні (оформлені в банку) довіреності: 
Тип довіреності

Права, що можуть бути надані довіреністю

Нотаріально засвідчена довіреність на розпорядження рахунками ФОП: надається у вигляді оригіналу, який залишається в банку

 • Відкривати та закривати рахунок, підписувати договір і зміни до нього, розпоряджатися рахунком.
 • Надавати підписані ФОП розрахункові документи.
 • Отримувати з рахунку готівкові кошти на підставі грошового чеку або заяви на отримання готівки, підписаного ФОП.
 • Вносити кошти на рахунок на підставі заяви на внесення готівки.
 • Отримувати будь-які адресовані ФОП заяви, листи, довідки та/або будь-які інші документи, які надаються банком (в тому числі, виписки за відкритими рахунками, чекові книжки, копії розрахункових документів і будь-які інші документи і/або інформацію, що становить банківську таємницю).
 • Подавати підписані ФОП будь-які листи, запити, довідки, анкети, заяви, розрахункові документи і/або інші необхідні документи, пов'язані з виконанням цієї довіреності.                  

Внутрішня довіреність на розпорядження рахунками ФОП оформлюється:
- у відділенні банку в присутності ФОП та довіреної особи з ідентифікаційними документами
- електронна довіреність на розпорядження рахунками ФОП подається дистанційно, засвідчується КЕП на захищеному носії у т.ч. Дія.Підпис.

 

 • Відкривати та закривати рахунок, підписувати договір і зміни до нього, розпоряджатися рахунком.
 • Надавати підписані ФОП розрахункові документи.
 • Отримувати з рахунку готівкові кошти на підставі грошового чеку або заяви на отримання готівки, підписаного ФОП
 • Вносити кошти на рахунок на підставі заяви на внесення готівки.
 • Отримувати будь-які адресовані ФОП заяви, листи, довідки та/або будь-які інші документи, які надаються банком (в тому числі, виписки за відкритими рахунками, чекові книжки, копії розрахункових документів і будь-які інші документи і/або інформацію, що становить банківську таємницю.
 • Подавати підписані ФОП будь-які листи, запити, довідки, анкети, заяви, розрахункові документи і/або інші необхідні документи, пов'язані з виконанням цієї довіреності).
Електронна одноразова довіреність: оформлюється одночасно із заявою на отримання готівки в клієнт-банку Sense Business Online. 
 • Отримувати з рахунку готівкові кошти на підставі Заяви на отримання готівки в електронному вигляді, оформленої через клієнт-банк.
Внутрішня довіреність під касові операції (без розпорядження рахунками ФОП): оформлюється у відділенні банку в присутності ФОП та довіреної особи з ідентифікаційними документами
 • Надавати підписані ФОП розрахункові документи (платіжні доручення).
 • Отримувати з рахунку готівкові кошти на підставі грошового чеку або заяви на отримання готівки, підписаного ФОП.
 • Вносити кошти на рахунок на підставі Заяви на внесення готівки.
 • Отримувати будь-які адресовані ФОП заяви, листи, довідки та/або будь-які інші документи, які надаються банком (в тому числі, виписки за відкритими рахунками, чекові книжки, копії розрахункових документів і будь-які інші документи і/або інформацію, що становить банківську таємницю).
 • Подавати підписані ФОП будь-які листи, запити, довідки, анкети, заяви, розрахункові документи і/ або інші необхідні документи, пов'язані з виконанням цієї довіреності.                      

Корисні статті

Оформити банківську довіреність на касові операції через Sense Business Online

Створити заявку на подачу довіреності для отримання іноземної валюти в Sense Business Online

Замовити видачу готівкової гривні з рахунку 2600 на довірену особу через Sense Business Online 

Можна надати довіреність, видану за кордоном?

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.