Валютні контракти та імпортні операції під час воєнного стану

Завдання

Валютні контракти та імпортні операції під час воєнного стану.

Умова

 1. Перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу, за операціями з імпорту перегляньте на сайті https://zakon.rada.gov.ua
 2. З повним переліком операцій з оплати по страхових платежах можна ознайомитися в Постанові № 18.

Рішення

Згідно з пунктом 14 Постанови НБУ No 18 від 24.02.22 (відповідно до змін) Банк укладає договори за операціями/контрактами, на які поширюються такі договори:

 • повторення резидентами операцій з імпорту товарів [продукції, послуг, послуг, інтелектуальних прав та інших прав, не пов'язаних з видобутком корисних копалин, визнаних для продажу (платного переказу)], про що зазначено в постанові Кабінету МЗС України від 24 грудня 2022 року No 153 "Про продовольче забезпечення робочого місця для забезпечення безпеки вивезення"), за постачання товарів для таких операцій на 23 число 2021 року.
  Припустимо купувати та перераховувати іноземну валюту за товари, що класифікуються за товарними групами 01-97 УКТ ЗЕД відповідно до Закону "Про тариф України", що також стосується продукції (зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.22 No 761).
  При цьому права інтелектуальної власності та інші немайнінгові права, визнані для продажу (платного переказу), які вивозяться, депортуються, як зазначено постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.22 No 153 (зі змінами та доповненнями), з купівлею та переробкою іноземної валюти;
 • валютні операції МФО (міжнародних фінансових організацій), за винятком представників МФО, а також валютні операції резидентів і нерезидентів з конвертацією коштів в іноземні/національні валюти методом розвитку з МФО з їх представниками;
 • валютні операції резидентами і нерезидентами для здійснення мобілізаційних та внесків (вимог), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах національної безпеки і оборони;
 • операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави (включаючи послуги з реабілітації), придбання протезів та їх комплектуючих, оплати послуг щодо встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), включаючи операції зі здійснення страхових виплат (страхових відшкодуваннь) за договорами страхування осіб, які виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній-нерезидентів;
 • операції з переказом коштів для введення наукових родовищ іноземної держави;
 • на вимогу Національного банку України, який має прийняти подання Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства закордонних справ України (якщо Ви направили такий депозит до НБУ, доручивши АТ "СЕНС БАНК" як обслуговувачеві, то передайте в банк копію вкладу з номером);
 • переказ на основі дипломатичних представників, консульських установ України за кордоном;
 • розрахунків за кордоном з використанням електронних платіжних договорів або використання електронних платіжних договорів за користування готськими фондами.
 • операції з поверненням нерезиденту платежу (авансу), який сплачується резидентом за банк в Україні 23 грудня 2022 року за договором з нерезидентом про купівлю-продаж товарів, у зв'язку з нерезидентом за договором за договором ЦІМ;
 • операції з переробкою коштів для виплати аліментів;
 • розрахунків призначеного оператора послуг​​ поштового зв'язку, небанківських фінансових установ, які є прямими учасниками міжнародних карткових платіжних систем, за зобов'язаннями перед цими платіжними системами;
 • переказів призначеного оператора послуг поштового зв'язку для забезпечення виплат пенсій та грошових допомог громадянам України, які тимчасово перебувають за межами України, відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо виплати та доставки пенсій, грошової допомоги, прийнятих на час дії воєнного стану в Україні (повну версію див. в Постанові 18, підпункт 13.1).
 • операції зі сплати страхових премій (страхових внесків, страхових премій) по страхових виплатах (страхових преміях) за договорами перестрахування іноземних ядерних пулів (або покладання на осіб для доопрацювання таких куль), а також покладання на страхову компанію комплектації членів об'єднання "Ядерний страховий пул";
 • операції зі сплати страхових премій (страхових премій, страхових премій) за договорами перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, покриття, відвантаження, премії бордеро, премії бордеро) міжнародного страхування "Зелена картка", операції зі сплати страхових платежів (страхових премій) або можливість компенсації таких виплат за зовнішньоекономічними договорами страхування "Зелена картка";
 • операції зі сплати страхових премій (страхових премій, страхових премій) за договорами перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, покриття, відвантаження, премії бордеро, премії бордеро) авіаційних премій, договори з перестраховиками-нерезидентами;
 • операції зі сплати страхових премій (страхових премій, страхових премій) за договорами перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, покриття, сліпи, премії бордеро, бордеро збітків), домовленості зі страховиками-нерезидентами, які передаються на страхування збитків, пов'язані з метою експлуатації, оновлення, удосконалення, удосконалення та витрачання магістральних телекомунікаційних мереж та телекомунікаційної інфраструктури на території України, у тому числі тих, що використовуються для користування іноземними послугами;

 • операції зі сплати страхових премій (страхових премій, страхових премій) за договорами перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, килимові векселі, сліди, премії бордеро, премії бордеро), домовленостями зі страховиками-нерезидентами або договорами перестрахування, які спотворені ризиками за договорами страхування, які ґрунтуються на наданні ліцензій на здійснення страхової діяльності за такими видами страхування:

  - добровільне страхування кредитів (включаючи виплату кредиту за неповернення кредиту);
  - добровільне страхування суднових витрат;
  - спеціальне страхування працівників громади (крім роботи в установах та організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської громади та членів волонтерських дружин (загонів);
  - страхування суб'єктів туристичної діяльності для Skoda, що забезпечує здоров'я туриста або основної країни;
  - страхування цивільних і правових відносин приватного нотаріуса;
  - обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за виключенням міжнародного страхування “Зелена картка”).

 • переказу резидентами (юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності) коштів з метою здійснення розрахунків за договорами лізингу транспортних засобів, оренди автотранспорту;
 • переказу коштів для сплати процентних платежів за кредитом від нерезидента за укладеним між ними кредитним договором за одночасного дотримання певних умов, зазначених в постанові НБУ № 18 від 24.02.22 р.;

 • операцій з оплати членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб–нерезидентівдержавними підприємствами та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі; юридичними особами-резидентами, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті Українистраховиками, Моторним (транспортним) страховим бюро України до міжнародних організацій та міжнародних об'єднань страховиків;
 • операцій з переказу військовослужбовцями, які є нерезидентами, коштів, отриманих як виплата грошового забезпечення згідно із законодавством України, у сумі, що не перевищує в еквіваленті 400 000 гривень на календарний місяць. Такі операції дозволяється здійснювати через банк, в якому відкрито рахунок для зарахування коштів грошового забезпечення;

 • визначеними в пункті 138 розділу XI Положення № 5, а також операціями, що здійснюються з метою виконання нерезидентом зобов'язань за випущеними за кордоном цінними паперами, базовим активом яких є облігації внутрішньої державної позики України, щодо виплати доходів та інших коштів власникам таких цінних паперів;

 • переказу коштів відповідно до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, сплачених/погашених/стягнутих на підставі запиту компетентного органу іноземної країни щодо стягнення податкової заборгованості в міжнародних правовідносинах;
 • операцій з переказу коштів в іноземній валюті електронними резидентами (е-резидентами) на власні рахунки, відкриті за межами України, якщо такі перекази здійснюються за рахунок коштів, отриманих із-за кордону від нерезидентів, після сплати податків, передбачених законодавством України, та без використання електронного платіжного засобу;

 • переказів представництвом юридичної особи-нерезидента, через яке повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України, на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє це представництво в Україні, якщо такі перекази здійснюються за рахунок іноземної валюти, одержаної від здійснення в Україні операцій з купівлі продажу товарів, які оплачені за рахунок коштів МФО.

 • переказу коштів з метою виконання боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим резидентом кредитом/позикою (включаючи поворотну фінансову допомогу), повернення суми одержаної резидентом - позичальником кредиту/позики, сплата процентів за користування кредитом/позикою та інших визначених у відповідному кредитному договорі/ договорі позики платежів, що підлягають сплаті на користь кредитора/позикодавця, якщо такий кредит/позика (повністю або частково) надані за участю (шляхом гарантування, поручительства) МФО або за участю (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземного експортно - кредитного агентства/іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників (акціонерів) якої входить іноземна держава чи іноземний банк (за умови, що іноземна держава є учасником (акціонером) цього банку). Переказ коштів у такому разі здійснюється з урахуванням вимог пункту 19 постанови НБУ 18.
 • переказу коштів з метою виконання боргових зобов'язань резидента-позичальника перед нерезидентом за укладеним між ними кредитним договором / договором позики, за яким надання/одержання загальної суми кредиту/позики (включаючи поворотну фінансову допомогу) здійснюється виключно після 20 червня 2023 року, за одночасного дотримання таких умов:
  - кошти за кредитом/позикою надходять з-за кордону в Україну для зарахування на поточний рахунок резидента-позичальника в банку в Україні  після 20 червня 2023 року;
  - така валютна операція [крім переказу коштів з метою повернення суми одержаного(ої) резидентом-позичальником кредиту/позики] проводиться в обсягах, що не призводять до перевищення розміру виплат за максимальною процентною ставкою, який визначається згідно з пунктами 19.6 та 19.7 цієї постанови і становить 12% річних;
  - за кредитом/позикою, що одержується резидентом-позичальником на строк не більше трьох років, переказ коштів на виконання зобов'язань цього позичальника за відповідним кредитним договором/договором позики з нерезидентом здійснюється лише за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту, позики від резидента) коштів в іноземній валюті такого позичальника;
  - за кредитом/позикою, що одержується резидентом-позичальником на строк більше трьох років, протягом перших трьох років із дати першого одержання основної суми такого кредиту/позики переказ коштів з метою повернення основної суми кредиту/позики здійснюється лише за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту, позики від резидента) коштів в іноземній валюті такого позичальника. Переказ коштів з метою виплати процентів, комісій, зборів та інших платежів (крім платежів з повернення основної суми кредиту/позики, які здійснюються протягом перших трьох років) за відповідним кредитним договором/договором позики може здійснюватися резидентом-позичальником за рахунок власних коштів в іноземній валюті та/або іноземної валюти, купленої за його дорученням у встановленому порядку;
  - під час здійснення переказу коштів ураховані вимоги пунктів 19.5–19.7 цієї постанови стосовно дотримання строків погашення та неперевищення загального розміру виплат по договору (не включаючи основну суму кредиту/позики) розміру виплат за максимальною відсотковою ставкою.
 • проведення валютних операцій, визначених у підпунктах 42 та 43 пункту 14 Постанови, за дорученням клієнтів-резидентів дозволяється здійснювати не раніше строку (найбільш віддаленої дати), що визначений умовами кредитного договору / договору позики для своєчасного виконання відповідних боргових зобов'язань резидента-позичальника за таким договором перед нерезидентом. Банку забороняється вносити до АІС "Кредитні договори з нерезидентами" зміни до облікового запису, який відповідає кредитному договору / договору позики, стосовно документів про скорочення строків виконання резидентом-позичальником боргових зобов'язань перед нерезидентом за таким договором.
 • проведення валютної операції, визначеної в підпункті 43 пункту 14 цієї постанови (крім переказу коштів з метою повернення основної суми кредиту/позики), за дорученням резидента-позичальника за кредитним договором / договором позики, укладеним з нерезидентом (далі - чергова валютна операція), дозволяється здійснювати, лише якщо розмір виплат за користування кредитом/позикою за таким договором не перевищує розміру виплат за максимальною процентною ставкою 12 % річних (далі - максимальна процентна ставка). (вимоги до розрахунків в пункті 28  в повній  версії Постанови 18, пункт 19.7).
 • операцій з переказу коштів товарною біржею на користь нерезидента з метою повернення попередньо внесеної ним для участі в біржових торгах (аукціонах) суми гарантійного забезпечення (гарантійного внеску) за умови, що такий переказ здійснюється в межах суми коштів, яка попередньо надійшла із-за кордону в рахунок сплати нерезидентом такого гарантійного забезпечення (гарантійного внеску).
 • переказу коштів з метою виконання зобов'язань резидента-позичальника, що є державним підприємством або господарським товариством, 100% акцій (часток) якого належить державі, перед нерезидентом за укладеним між ними кредитним договором / договором позики, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом Міністрів України, а також для здійснення інших платежів, пов'язаних з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов'язань.

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року.
Граничні строки:

 • не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату здійснення операції) є меншою, ніж 400 000 грн,  крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;​
 • застосовуються з урахуванням установлених за поданням Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу другого частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції" винятків та (або) особливостей для окремих товарів та (або) галузей економіки.

Банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операцією з експорту/імпорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог. Окрім випадків за операціями:

 • операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіка);
 • з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, ковер-ноти, сліпи, бордеро премій, бордеро збитків), укладеними з перестраховиками-нерезидентами, зазначеними в підпунктах 13-16.1 Постанови НБУ №18 від 24.02.2022 р.

Банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:

 • за операцією з експорту товарів після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти не переказувалися з-за кордону в Україну;
 • за опера​цією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення імпортеру коштів з рахунку нерезидента, відкритого в банку в Україні.

Рекомендації банків-кореспондентів з оформлення платежів для запобігання їх затримки по  перевірці на санкційність:

 • не використовувати скорочення і акроніми, особливо в полі "деталі платежу"; 
 • вказувати повну назву/ім'я та адресу платника, включаючи місто і країну;
 • вказувати "призначення платежу" повністю; 
 • вказувати повну назву/ім'я та адресу отримувача /бенефіціара, включаючи місто і країну;
 • вказувати відомості про загальну або спеціальну ліцензію, видану компетентним органом по санкціям (в разі, якщо клієнт/контрагент отримував таку ліцензію під операції);
 • не вказувати в деталях платежу коментарі типу no activity in Lugansk, Donetsk regions, Crimea, оскільки фільтри банків спрацьовують саме на такі назви.

Корисні статті

Як працює банк з валютою під час воєнного стану?

Які обмеження для готівкових операцій під час воєнного стану для ЮО та ФОП?

Регламент подачі заявки на продаж, купівлю та конверсію валюти

Чи була ця стаття корисною?
3 з 3 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.