Заповнити Перелік розпорядників рахунком для ЮО та ФОП

Завдання

Що таке Перелік розпорядників. Правильне заповнення Переліку розпорядників. Хто може підписати Перелік розпорядників. Рахунки, за якими використовується Перелік розпорядників. Чи потрібна печатка в Переліку розпорядників? Випадки надання нового Переліку розпорядників. 

Рішення

Перелік розпорядників рахунку — документ, що містить перелік та зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові та інші документи в банку. 

Особливості заповнення та використання Переліку розпорядників:

 1. Надається під час відкриття рахунку в банку та при оновленні розпорядників.
 2. Може містити необмежену кількість розпорядників рахунку. Повноваження розпорядників, включених до Переліку, визначаються:
  - статутними документами;
  - довіреністю (нотаріальною чи внутрішньою, що оформлена в банку).
 3. В Перелік може бути проставлений відбиток печатки. В цьому разі всі документи, що надаватимуться до банку, повинні містити відбиток печатки.
 4. Надання Переліку по ФОП та особам, що проводять незалежну професійну діяльність, не є обов’язковим.
 5. Перелік може надаватися:
  - окремо за кожним рахунком, що відкривається в банку. При відкритті кожного нового рахунку потрібний новий Перелік розпорядників. Може використовуватися, якщо різними рахунками повинні розпоряджатися різні уповноважені особи.
  - один за всіма рахунками, що відкриваються в банку. При цьому по всіх рахунках повинні співпадати уповноважені особи та обсяги їх повноважень.
  - по кільком рахункам, що відкриваються в один день та якими розпоряджаються однакові уповноважені особи.
 6. Підписи осіб, включених до Переліку розпорядників, можуть засвідчуватися співробітником банку або нотаріусом.

Порядок надання Переліку розпорядників:

 1. Роздрукуйте шаблон Переліку розпорядників та внесіть:
  - повне найменування;
  - код за ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності);
  - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника(ів);
  - обсяг повноважень по рахунку (напис "Самостійно" або "Вчиняє дії щодо розпорядження рахунку спільно з особою №...".
 2. Надайте до банку разом з іншими документами для відкриття рахунку.
 3. Проставте власноручні підписи всіх розпорядників рахунку у присутності співробітника банку. Засвідчіть підписом головного розпорядника рахунку. При нотаріальному засвідченні Переліку, підписи проставляються у нотаріуса, до банку надається засвідчений нотаріусом Перелік.
 4. За необхідності, проставте відбиток печатки.
 5. Повідомте співробітнику банку, за якими рахунками буде використовуватись Перелік.

Надайте новий Перелік розпорядників до банку при:

 • заміні або доповненні уповноважених осіб, що були зазначені в Переліку (з наданням підтверджуючих документів щодо повноважень);
 • зміні, додаванні, скасуванні дії печатки, відбиток якої було вказано в Переліку;
 • зміні прізвища, імені, по батькові уповноваженої особи з Переліку;
 • відкритті нових рахунків, якщо в первинному Переліку був вказаний конкретний номер рахунку.

Новий Перелік не надається при:

 • продовженні строку повноважень уповноваженої особи, що зазначена в Переліку;
 • зміні найменування ЮО (що не пов'язано з припиненням діяльності), зміні прізвища, імені, по батькові ФОП. Банк в таких випадках самостійно вносить правки до діючого Переліку.
 • зміні рахунків, пов'язаних з реорганізацією банку, зміною місцезнаходження банку, яке призвело до зміни в порядку обліку банком рахунків клієнтів;
 • відкритті нових рахунків, якщо в первинному Переліку було вказано використання по всім рахункам в банку.

У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язків розпорядника рахунком або тимчасового надання особі права розпорядження рахунком — додатково надається тимчасовий Перелік.

Корисні статті

Перелік документів для відкриття поточного рахунку ЮО та ФОП

Заповнити опитувальник ЮО та ФОП

Відкрити перший рахунок юридичній особі

Відкрити перший рахунок підприємцю

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.