Кінцевий бенефіціар з Росії або Білорусі. Які платежі доступні з рахунку?

Запитання

Як банк працює з рахунками резидентів Росії? Блокування рахунків клієнтів РБ/РФ. Які платежі можливі? З яких причин заблоковані рахунки резидентів Россії чи Білоруссії? Які платежі дозволено виконувати з рахунків резидентів РФ та РБ? Як банк працює з клієнтами, що мають кінцевих бенефіціарів з Росії або Білорусі? Кінцевий бенефіціар з Росії або Білорусі. Чи можливі платежі з рахунку?

Умова

  • Згідно з Постановою НБУ від 24 лютого 2022 року №18 п.15 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" виконано блокування рахунків.

Відповідь

Рішенням НБУ з рахунків резидентів Росії або Білорусі та за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними* власниками яких є резиденти РФ або РБ, дозволено здійснення на території України (крім російських та білоруських рублів):

Дозволено Примітки
1. Переказ коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України
2. Соціальні виплати з рахунку 2604*: аліменти, лікарняні, виплати по вагітності та пологах, виплати по безробіттю, тимчасова втрата працездатності, допомога на поховання Матеріальна допомога працівникам не відноситься до соціальних виплат. Матеріальну допомогу рекомендовано оформлювати як премію

3. Виплати заробітної плати:
- в т.ч. вихідної допомоги з обов'язковим вказанням в призначенні платежу статті 44 КЗоТ;
- відпускні, премії

Якщо у вас заблокований рахунок, а для проведення дозволенних платежів в клієнт-банку не обирається рахунок — скористайтеся іншою версією клієнт-банку. 

Якщо зарплата зараховується на рахунок співробітника-резидента РФ/РБ, за рахунком такого співробітника діють обмеження, передбачені пунктом 15 Постанови 18 по фізичним особам.

ЦПХ не дозволено (ЦПХ — заробітна плата згідно трудового договору або контракту)

4. Оплата комунальних послуг​:
газ, вода, електроенергія (в т.ч. за перетікання/розподіл реактивної електричної енергії), транспортування газу (в т.ч. розподіл газу (потужність)), опалення, відведення стоків/каналізація, утримання прибудинкової території, вивезення сміття, домофон, транспортування електроенергії

Оплата комунальних послуг дозволена на рахунки установ, що безпосередньо надають комунальні послуги.
Компенсація комунальних витрат на орендодавця не буде проведена банком.
До комунальних послуг не відноситься: оплата за телефонний зв'язок, інтернет, оренда, зв'я​зок по філіях.

 

Важливо! В призначенні платежу має бути обов'язково прописано: "Оплата комунальних послуг", а потім конкретизувати щодо того чи це розподіл, чи постачання ​послуги, яка оплачується згідно договору. 

Наприклад: Оплата комунальних послуг постачання централізованого водовідведення (постачання електроенергії, постачання газу, постачання гарячої/холодної води і т.д.;
розподіл газу, розподіл електроенергії і т.д.)

5. Сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів ("Податки, збори та обов'язкові платежі.docx"):
- податок на прибуток підприємств;
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на додану вартість;
- акцизний податок;
- екологічний податок;
- рентна плата;
- мито;
- податок на майно;
- єдиний податок;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір;

- пільгові пенсії;

- судовий збір;
- дозвіл з працевлаштування іноземця (на рахунок центру зайнятості);
- плата за ліцензію;
- штрафи, штрафні санкції;
- аліменти

Оплата пільгових пенсій дозволена з поточного рахунку юридичної особи на рахунок Пенсійного фонду 2560*

 

6. Сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг:

​- з торгівлі валютними цінностями;

- по залученню фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

- з фінансового лізингу;
- з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

- з надання гарантій;
- з переказу коштів;
- у сфері страхування;
- по діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

- з професійної діяльності на ринках капіталу;

- з факторингу;

- по банківськім та іншим фінансовим послугам, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність"

Платіж дозволений, тільки якщо отримувач по платежу — банк

​7. Зобов’язань за кредитними договорами (уключаючи відсотки) перед банками

 

8. Переказу коштів на інші власні поточні рахунки в межах України

Перекази у російських/білоруських рублях заборонені!

​Дозволено виконувати операції для переказу коштів з рахунку філії, що не є юридичною особою на рахунок її головної компанії-юридичної особи. В день проведення першого такого платежу надайте в банк Виписку з ІРЦ/Витяг з YouControl головної компанії, де відображена дана філія. При повторних платежах Виписка/Витяг не надаються

​9. Страхових виплат шляхом оплати закладам охорони здоров'я вартості медико-санітарної, іншої допомоги, що була надана застрахованій особі такими закладами, у зв'язку із настанням страхового випадку за договорами добровільного страхування

Тільки для страхових компаній, що здійснюють страхові платежі

10. Страхового відшкодування шкоди життю, здоров’ю, майну потерпілих, заподіяної внаслідок настання страхового випадку, що стався до 23 лютого 2022 року (включно), за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Тільки для страхових компаній, що здійснюють страхові платежі

11. сплати внесків до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

Тільки для страхових компаній, що здійснюють страхові платежі

12. страхових платежів за договорами обов'язкового та добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також добровільного страхування від нещасних випадків (на транспорті) та наземного транспорту на користь страховиків щодо транспортних засобів, переданих у фінансовий лізинг до 23 лютого 2022 року (включно) По страхуванню наземного транспорту (КАСКО) — тільки для авто, переданих у фінансовий лізинг до 23.02.2022. При цьому перевіряється договір лізингу та договір страхування (параметри автомобіля в договорах мають співпадати)
​13. Продажу безготівкової іноземної валюти Продаж у російських/білоруських рублях заборонений!
14. Виплати доходів, сум погашення грошовими коштами за випусками власних цінних паперів, оплати п​ослуг депозитарних установ за здійснення такої виплати/погашення  

Інші видаткові платежі по рахунках з кінцевим бенефіціаром з РФ та РБ заборонені. 

Корисні статті

Як працює банк з валютою під час воєнного стану?

ЮО-резидент Росії або Білорусі. Які платежі доступні з рахунку?

Воєнний стан. Як працює банк щодо обслуговування ЮО та ФОП?

Чи була ця стаття корисною?
6 з 7 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.