Підтверджуючі документи ФОП/ЮО для зняття готівки з рахунку в касі банку

Завдання

Підготувати підтверджуючі документи для зняття готівки у національній валюті з рахунку ФОП/ЮО в касі банку. Документи, щоб отримати готівку у гривні з рахунку підприємцю чи юридичній особі.

Умова

 • На період дії воєнного стану діють обмеження, передбачені в Постанові НБУ №18 від 24.02.2022 р.
 • Для зняття заробітної плати, виплат прирівняних до заробітної плати, соціальних виплат банком перевіряється сплата податків. У випадку оплати податків в іншому банку, надайте підтверджуючі документи з відміткою банка. У випадку недостатності оплати ЄСВ — надайте довідку контролючого органа в електронному вигляді з КЕП або оригінал у паперовому вигляді (додаток №1, додаток №2 Наказу №291 Міністерства фінансів України від 16.09.2022 р.).
 • При знятті готівки з рахунку на виплату дивідендів або фінансової допомоги згідно з  Постановою НБУ №148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні" від 29.12.2017 р:
  "Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:
  - між собою — у розмірі до 10 000 гривень включно;
  - з фізичними особами — у розмірі до 50 000 гривень включно.
  Суб'єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов'язані надавати на запит банку підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні для вивчення клієнта з урахуванням ризикорієнтованого підходу.
  Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується".

Рішення

Паспорт або інший документ прирівняний до нього, що посвідчує особу.
Документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.
Для довіреної особи — оригінал довіреності від довіреної особи.

Додаткові документи залежать від мети зняття готівки:

Фінансова допомога: 
- договір фінансової допомоги.
- пояснення клієнта щодо причин надання/отримання фінансової допомоги готівкою.
- документи, що свідчать про отримання фінансової допомоги (в разі видачі готівки з метою повернення фінансової допомоги).
- договір переуступки прав (якщо відбувалася переуступка).
- фінансова звітність компанії за останні два звітні періоди.
- документи, що підтверджують фінансовий стан фізичної особи (фінансову спроможність) надання/повернення фінансової допомоги при знятті з рахунку фізичної особи. 

Дивіденди
- фінансова звітність за період, за який знімаються дивіденди.
- документи, що свідчать про сплату податку на прибуток (якщо сплата податку пройшла не через Sense Bank — оригінал платіжного документа про сплату податків з відміткою іншого банку). Для фізичних осіб податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.
- протокол зборів засновників про розподіл прибутку.
- пояснення причин видачі дивідендів готівкою, а не зарахування на рахунок засновників/в разі зарахування на рахунок фізичної особи з подальшим зняттям готівки всієї суми або більше як 70% — пояснення від фізичної особи (фінансову спроможність) надання/повернення фінансової допомоги при знятті з рахунку фізичної особи.

Дохід підприємця (від 500 тисяч гривень):
- фінансова звітність підприємця, податкова декларація за останні два звітні періоди.
- документи, що свідчать про сплату податків.
- господарські договори, рахунки тощо, за якими зараховуються кошти на рахунки підприємця (за необхідності).

Закупівля с/г продукції у населення (від 500 тисяч грн):
- фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди.
- письмове обґрунтування необхідності видачі коштів готівкою, із зазначенням продукції, яку планується закуповувати, закупівельної ціни, а також кількість фізичних осіб-продавців (закупівельний акт, закупівельна відомість, податковий розрахунок сум доходу, згідно з вимогами Постанови НБУ № 62).
- копії договорів на подальшу реалізацію с/г продукції/копії документів, які свідчать про подальшу переробку с/г продукції (договір поставки, договір транспортування згідно з вимогою Постанови НБУ № 62).
- документи про наявність складських приміщень для зберігання с/г продукції (в разі відсутності таких документів надаються копії договорів зі споживачами продукції); (договір зберігання згідно з вимогою Постанови НБУ № 62).

Оплата с/г паїв (від 500 тисяч грн):
- фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди.
- письмові пояснення про необхідність отримання коштів готівкою.
- документальне підтвердження наявності договорів оренди паїв.
- рішення власників/компанії про виплату коштів за орендовані паї.
- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку згідно з вимогою Постанови НБУ № 62.

Закупівля вторсировини (від 500 тисяч грн):
- фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди.
- письмове обґрунтування необхідності видачі коштів готівкою, із зазначенням продукції/товару, яку планується закуповувати, закупівельної ціни.
- копії договорів на подальшу реалізацію продукції / товару, копії документів, які свідчать про подальшій переробці продукції/товару.
- документи про наявність складських приміщень/майданчиків для зберігання сортування продукції/товару (у разі відсутності таких документів надаються копії договорів зі споживачами продукції).
- документи, за якими здійснювалося транспортування продукції/товару

Видача фізособам (картки/поточний рахунок) (від 500 тисяч грн):

Документи та інформацію з первинного зарахування коштів на рахунок клієнта (джерело походження коштів), податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір згідно з вимогою Постанови НБУ № 62.
- Як зняти гроші з поточного рахунку у відділенні Sense Bank?
- Як зняти гроші з рахунку/картки Sense Bank у відділенні?

Видача на закупівлю товарів, оплату послуг/виконані роботи (від 500 тисяч грн):
- фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди;
- письмове обґрунтування необхідності видачі коштів готівкою, із зазначенням продукції, яку планується закуповувати, закупівельної ціни;
- копії договорів, а також первинних документів на подальшу реалізацію товарів, документи про надання послуг/виконані роботи (копії договорів, актів виконаних робіт), закупівельний акт, закупівельна відомість, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку згідно з вимогою Постанови НБУ № 62);
- письмове пояснення щодо необхідності використання готівкових коштів для закупівлі товарів, оплати робіт, послуг замість безготівкових;
- документи, що підтверджують цільове використання готівки (в разі зняття коштів більше 50% від їх надходжень)(для підприємця);
- письмові пояснення щодо діяльності підприємця з обґрунтуванням необхідності зняття готівки (за необхідності).

Видача готівки для подальшої видачі кредитів:
- фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди;
- документи, що підтверджують фінансовий стан фізичної особи (фінансову спроможність);
- копії кредитних договорів згідно з вимогою Постанови НБУ № 62.

Видача на придбання та погашення цінних паперів:
- договір купівлі-продажу цінних паперів;
- пояснення причин видачі готівкою, а не зарахування на рахунок контрагента;
- документи, що свідчать про відкриття депозитарного рахунку в фінансовій установі, їх розміщенні і інформацію щодо номінальної та реальної вартості цінних паперів;
- фінансова звітність компанії за останні два звітні періоди.

Видача на відрядження. Обов'язкові документи:
- наказ про відрядження;
- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт разом з підтвердними документами.
Додаткові документи за вимогою банку.
Якщо на відрядження потрібно отримати валюту, то деталі перегляньте у статті — "Отримати готівкову валюту на відрядження у касі банку".

Корисні статті

Коли потрібно надавати підтверджуючі документи при знятті гривні з рахунку в касі банку?

Які податки потрібно сплатити при виплатах?

Контроль банку при виплаті заробітної плати

Які підтверджуючі документи потрібні при поповненні поточного рахунку в касі банку?

Отримати готівкову валюту на відрядження у касі банку

Чи була ця стаття корисною?
17 з 19 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.