Неактивний рахунок. Що це і як обслуговується?

Запитання

Що означає неактивний рахунок? За яких умов рахунок стає неактивним? Як списується комісія за неактивний рахунок? Скільки списується за неактивний рахунок? Чи є комісія за неактивний рахунок?

Відповідь

Неактивним вважається рахунок, за яким шість місяців або більше відсутній рух коштів. За обслуговування кожного неактивного рахунку, починаючи з шостого місяця, списується комісія згідно із Загальними тарифами. Для пакетів Head та Lead комісія вказана у тарифах пакету.

Для неактивних рахунків в іноземній валюті розмір комісії розраховується у національній валюті по курсу міжбанківського валютного ринку України на дату сплати.

Комісія списується щомісяця, у період з 25 числа по останній робочий день місяця, із залишку на рахунку. Списання комісії "в мінус" не відбувається.

Наприклад, залишок на рахунку — 500 грн. Комісія за неактивний рахунок — 100 грн. У шостому місяці "неактивності" рахунку банк спише 100 грн, у сьомому — 100 грн тощо. Після п'яти місяців списання комісія перестає списуватися, оскільки залишок на рахунку — 0 грн.

"Неактивність" рахунку банк визначає від останнього місяця, у якому був рух коштів по рахунку.

Наприклад: рахунок відкритий у січні 2022 року, у лютому 2022 року на рахунок надійшла сума 200 грн. Більше надходжень на рахунок не було. Березень вважається першим місяцем "неактивності" рахунку.

Рахунок стає активним як тільки на ньому поновлюється рух і списання комісії припиняється.

Рухом за рахунком вважається надходження або витрати, окрім виплати відсотків за депозитом у банку або інших платежів за послуги в банку (в тому числі і списання комісії за РКО).

Корисні статті

Тарифи за пакетами РКО

Поповнити свій поточний рахунок у гривні

 

Чи була ця стаття корисною?
27 з 34 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.