Лист-об'ява. Терміни, що застосовуються при ідентифікації та оновленні даних

Завдання

Лист-об'ява. Терміни, що застосовуються при ідентифікації та оновленні даних. Значення термінів політично значущі особи, члени їх сімей та особи пов’язані із політично значущими особами. Про політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб пов'язаних із політично значущими особами,  кінцевих бенефіціарних власників та ознак впливу та про пов'язаних з діяльністю Пасивної нефінансової організації (НФО).

Умова

Терміни викладені у значенні, згідно з вимогою Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06 грудня 2019 року N361-IX та терміни викладені у визначенні згідно з міжнародною класифікацією Common Reporting Standards (CRS) та FATCA.

Рішення

Ознайомтеся з детальним визначенням:

Щодо політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб пов'язаних із політично значущими особами:

Політично значущі особи — фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.
Національні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років в Україні визначні публічні функції, а саме:
 ◾ Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
 ◾ керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
 ◾ керівник та заступники Керівника Державного управління справами;
 ◾ керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
 ◾ Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
 ◾ народні депутати України;
 ◾ Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
 ◾ голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
 ◾ члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
 ◾ Генеральний прокурор та його заступники;
 ◾ Голова Служби безпеки України та його заступники;
 ◾ Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
 ◾ Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
 ◾ Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
 ◾ Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
 ◾ надзвичайні і повноважні посли;
 ◾ начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
 ◾ державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
 ◾ керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
 ◾ керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
 ◾ члени керівних органів політичних партій.

Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, — посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали протягом останніх трьох років посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували протягом останніх трьох років будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Іноземні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:
 ◾ глава держави, уряду, міністри (заступники);
 ◾ члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
 ◾ голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
 ◾ члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;
 ◾ надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
 ◾ керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
 ◾ члени керівних органів політичних партій.

Особи, пов'язані з політично значущими особами — фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
 ◾ відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням;
 ◾ мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
 ◾ є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Члени сім'ї політично значущої особи — чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

Щодо кінцевих бенефіціарних власників та ознак впливу:

Кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
 ◾ для юридичних осіб — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 ◾ для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення — засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 ◾ для інших подібних правових утворень — особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні:
  ◾ володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення,
  ◾ чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою,
  ◾ права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення,
  ◾ права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення,
  ◾ приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права

Щодо пов'язаних з діяльністю Пасивної нефінансової організації (НФО):

Пасивна НФО — це юридична особа, яка не класифікується як фінансова установа/фінансовий інститут, і більше ніж 50 % доходу такої юридичної особи за останній фіскальний рік складають пасивні доходи або вона володіє лише пасивними активами.
Пасивні доходи — це доходи, згенеровані пасивними активами.
До пасивних доходів (включно, але не обмежуючись) відносяться:
  ◾ роялті — вид винагороди, періодична компенсація, як правило грошова, за використання патентів, авторських прав, франшиз, природних ресурсів, інших видів інтелектуальної власності;
  ◾ дивіденди — частина прибутку акціонерного товариства або іншого суб'єкта господарювання, який розподіляється між акціонерами, учасниками відповідно до кількості і видів акцій, дольової участі, що знаходяться у їх володінні;
  ◾ відсотки по депозитах — це відсоток за процентною ставкою, який банк зобов'язаний сплачувати своїм клієнтам за можливість користуватися грошовими коштами, які розміщуються на депозитному рахунку;
  ◾ орендна плата — це фіксований платіж, тобто такий платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. При цьому, має виконуватись умова, зокрема: надання в оренду власної або орендованої нерухомості не є професійною ліцензійною діяльністю орендодавця/суборендодавця/рієлтора;
  ◾ доходи від торгової або комерційної діяльності, якщо така діяльність протягом року не передбачала суттєвих матеріальних витрат часу на її ведення (наприклад, менше 500 годин/рік),
тощо.

Приклади пасивних НФО:
  ◾ інвестиційні компанії, які знаходяться в управлінні інших фінансових інститутів та розміщені в юрисдикціях, які не беруть участі в обміні звітністю по CRS та/або FATCA (non-participating jurisdictions);
  ◾  торгові компанії, холдингові компанії, які не здійснюють активну торгову діяльність і отримують дохід або генерують дивідендний дохід від власних активів таких, як нерухомість, акції, т.і.

Термін "Підзвітна Особа" означає: особу Підзвітної Юрисдикції, відмінну від:
  ◾  корпорації, акції якої регулярно торгуються на одному або декількох організованих ринках цінних паперів (вкажіть в Опитувальнику назву організованих ринків ЦП та надайте виписку котирувань акцій);
  ◾  будь-якої корпорації, яка є Пов'язаною Організацією для корпорації, (вкажіть в Опитувальнику назву пов'язаної/affiliated корпорації, назву організованих ринків ЦП та надайте виписку котирувань акцій такої пов'язаної/affiliated корпорації);
  ◾  Урядової Організації;
  ◾  Міжнародної Організації;
  ◾  Центрального Банку; або
  ◾  Фінансової Установи.

Корисні статті

Як пройти повторну ідентифікацію?

Навіщо проходити повторну ідентифікацію?

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.